stanovy
a výroční zprávy

Máte rádi hudbu, divadlo, film, literaturu i výtvarné umění a hledáte nevšední kulturní zážitky? Zajímáte se o dění kolem sebe, pídíte se po souvislostech a rádi objevujete? Baví vás naslouchat, číst, sdílet i diskutovat? Tak to jsme na stejné vlně.
Už více než 35 let aktivně vytváříme prostor pro českou alternativní kulturu.

Vydáváme časopis:
Kulturní magazín UNI
Od roku 1991 vydáváme měsíčník, který se orientuje zejména na hudbu, a to jak samostatně, tak v návaznosti na ostatní umělecké žánry, film, literaturu, divadlo či výtvarné umění, i jiné oblasti lidského počínání. UNI se řadí k několika málo podobně zaměřeným periodikům, která začala vycházet po listopadu 1989 a která v tištěné podobě pravidelně vycházejí dodnes. Jeho základním cílem je především reflektovat dění na domácí i světové kulturní scéně, a to zejména v oblastech „pod rozlišovací čarou“ mainstreamových a komerčních médií, a v hloubce a rozsahu, který už také není úplně běžný.

Provozujeme dva kulturní prostory v Praze:
Čítárna Unijazz
Od roku 1997 provozujeme Čítárnu s knihovnou a pravidelnými podvečerními pořady, které zahrnují autorská čtení, poslechové pořady, projekce s besedami, přednášky, diskuse a v poslední době i koncerty. Prostor ve 4. patře v Jindřišské ulici se stal legendárním dokonce i za hranicemi České republiky, ale ke konci roku 2018 jsme jej museli opustit. Než jsme se dočkali, až budeme moct přivítat návštěvníky ve zrekonstruovaných prostorách na nové žižkovské adrese, byla Čítárna skoro čtyři roky na cestách po různých spřátelených klubech a místech zejména v Praze. Od 18. června 2022 se konečně píše nová čítárenská historie, tentokrát v Praze 3.
Kaštan scéna Unijazzu 
Od února 2004 jsme také provozovatelem vlastní scény v Praze 6. Budova Kaštanu s bohatou a pohnutou historií je kulturním centrem Břevnova a nabízí od září do června koncerty hudby různých žánrů v sále i v plenéru, divadelní představení pro děti i dospělé, besedy, výstavy a přednášky, a v létě pak již několikátým rokem sérii koncertů Busking na zahrádce.
Nabídku Kaštanu doplňují Popmuseum – Muzeum a archiv populární hudby, které se zaměřuje na českou a slovenskou populární hudbu a sběr věcných, zvukových, písemných, obrazových a audiovizuálních archiválií, a Ateliér Kaštan, kde probíhají výtvarné kurzy pro děti i dospělé, v létě zahradní restaurace a po zbytek roku suterénní kavárna Únik.

Pravidelně pořádáme dva festivaly ročně:
Boskovice – festival pro židovskou čtvrť je čtyřdenní přehlídka hudby v širokém žánrovém spektru, divadel, filmových projekcí, výstav a dalších akcí, která probíhá v historickém jádru města a jeho okolí. Festival se koná od roku 1993 vždy na začátku července a na jeho neopakovatelné atmosféře, mají kromě jedinečného genia loci místa konání zásadní podíl také desítky dobrovolníků z celé České republiky, kteří se každým rokem na festivalu podílejí.
Festival Alternativa s podtitulem festival hutné hudby už přes třicet let představuje publiku hudbu, pro kterou na jiných tuzemských festivalech často není místo, a na své si na něm přijdou zejména ti, kdo při poslechu rádi objevují a experimentují. Dramaturgie také cíleně iniciuje vznik nových mezinárodních projektů a od roku 2021 se systematicky věnuje aktivitám pro nejmladší zájemce o alternativní kulturu. Festival probíhá pravidelně od roku 1993 v Praze, v posledních letech většinou v listopadu.

Access je mezinárodní projekt, který se bude v letech 2024–2025 věnovat experimentálnímu umění a Unijazz stal jeho součástí jako partner v návaznosti na aktivity pro teenagery v rámci festivalu Alternativa. Cílem je zpřístupnit posluchačům hudební zážitky na místech, která pro to nejsou primárně určena. Budeme experimentovat s novými formami poslechu i tvorby a se zapojením publika i umělců. Evropští umělci, zejména hudebníci z oblasti improvizované a alternativní hudby, budou experimentovat během šesti uměleckých rezidencí ve Francii, Portugalsku a v České republice. V Praze se Access vydá do škol, jejichž studenti budou aktivními účastníky projektu.
Projekt je podpořen z programu EU Kreativní Evropa.

EU Kreativní Evropa

Unijazz, pobočný spolek Boskovice
Od roku 2015 pracuje pobočný spolek Unijazzu, který se z Brna v roce 2019 přestěhoval do Boskovic a od té doby sídlí v objektu Panského dvora, kde provozuje klub Prostor s bohatým celoročním programem doplněný kavárnou. Jeho členové se významně podílejí i na festivalu pro židovskou čtvrť v Boskovicích.

Další aktivity
V historii sdružení, dnes již spolku, Unijazz najdeme řadu dalších festivalů, koncertů, beneficí a jiných akcí, ať už dlouhodobějších nebo jednorázových. Z těch větších jmenujme např. Cestu k dobré věci nebo Žlutou ponorku, ovšem jednou z nejvýznamnějších byla jistě první pravidelná akce pořádaná Unijazzem – přehlídka Babí léto v psychiatrické léčebně Bohnice. Ta si v roce 1990 dala za cíl odtabuizovat problematiku duševního zdraví a byla součástí Týdnů pro duševní zdraví, na nichž se podílela řada dalších organizací různého zaměření. Po dvaceti letech akci převzala a od roku 2010 organizuje samotná bohnická léčebna.