GDPR

Uděluji tímto souhlas Spolku Unijazz – sdružení pro podporu kulturních aktivit, z.s. se sídlem Husitská 22, Praha 3, IČO: 00406724 zapsaném ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka L 825 (dále jen „správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně osobních údajů fyzických osob (dále jen „GDPR“) zpracovával tyto osobní údaje:

  • E-mail

1. Tyto osobní údaje je nutné zpracovat pro účel zasílání newsletteru. Údaje budou správcem zpracovány do odvolání souhlasu.

2. S výše uvedeným zpracováním uděluji výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět a to například zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje:

Unijazz, z.s., Husitská 42/22, 130 00 Praha 3, e-mail: novinky@unijazz.cz

3. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé: Softmedia – IT dodavatel

4. Dle GDPR máte právo:

 

  • Vzít souhlas kdykoliv zpět
  • Požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme
  • Požádat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
  • Vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
  • Požadovat opravu, výmaz osobních údajů, omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování