Zaujalo vás, co Unijazz dělá? Můžete se stát členem našeho spolku a přidat se k těm, kteří se o kulturu zajímají a také ji aktivně podporují.
Členové Unijazzu jsou z celé republiky, nejen z Prahy, kde Unijazz sídlí. Potkáváme se v rámci všech našich aktivit, na kterých se také řada ze členů dobrovolnicky podílí, a jednou za rok se scházíme na Shromáždění členů, které se uskutečňuje na různých místech a ve spolupráci s místními kluby či členy spolku.

Shromáždění svoláváme obvykle na přelomu května a června a snažíme se jej vždy spojit s kulturním programem. Základem je schůze, na které členy informujeme o aktuálním stavu spolku a jeho aktivit, předkládáme ke schválení výroční zprávu za předchozí rok včetně hospodaření, schvalujeme složení výboru a revizní komise spolku, a diskutujeme o budoucnosti spolku.
Jednou za měsíc vydáváme pro členy Zpravodaj, jehož obsahem jsou příspěvky týkající se členských záležitostí, aktuální informace a členové sdružení jej mohou využít k propagaci svých akcí. Rozesíláme jej všem členům společně s časopisem UNI, pro členy využívající elektronickou verzi magazínu je aktuální číslo Zpravodaje k dispozici v této sekci webových stránek Unijazzu.

Chcete se stát členem Unijazzu? Zadejte svůj e-mail dole na této stránce.

Členský příspěvek aktuálně činí 1500 Kč/rok se zasíláním tištěného časopisu UNI, nebo 1200 Kč/rok s elektronickým předplatným. Možné jsou též půlroční splátky.

Členství zaručuje tyto výhody:

  • pravidelné zasílání magazínu UNI a členského Zpravodaje.
  • možnost propagace vlastních kulturních projektů ve Zpravodaji, na facebookovém profilu či v rámci aktivit spolku
  • slevy ze vstupného na všechny akce Unijazzu:
  • výhody u našich partnerů (aktuální informace ve Zpravodaji, na facebookovém profilu, případně o nich informujeme e-mailem):
  • možnost propagace vlastních kulturních projektů ve Zpravodaji sdružení na internetových stránkách a v rámci aktivit sdružení.