Unijazz - sdružení pro podporu kulturních aktivit

Unijazz je spolek, který pod tímto názvem pracuje od roku 1987 a je jednou z organizací, navazujících na činnost bývalé Jazzové sekce. Sdružuje zájemce o hudbu nejrůznějších žánrů pokud možno v souvislostech a v návaznosti na další kulturní oblasti.

Podpora kulturních aktivit deklarovaná v názvu sdružení se odehrává především v rovině praktické. Snažíme se zprostředkovávat kontakty a informace, napomáhat při vzniku a uskutečňování zajímavých projektů, a to i tím, že jejich tvůrcům dáváme prostor na vlastních akcích.

Za rok 1999 byla sdružení Unijazz udělena žánrová cena Akademie populární hudby v kategorii etnická a alternativní hudba za soustavnou péči o nezávislou kulturu s přihlédnutím k pořádání festivalu Alternativa a v roce 2000 byl Unijazz na tuto cenu nominován.

Aktivity Unijazzu


Od roku 1991 vydáváme nekomerční měsíčník– kulturní magazín UNI, který se orientuje zejména na hudbu, a to jak samostatně, tak v návaznosti na ostatní umělecké žánry, další kulturní oblasti (film, literatura, divadla a výtvarné umění) i jiné oblasti lidského počínání. Mimo jiné též obsahuje recenze hudebních i knižních novinek. Od roku 2010 najdete na adrese magazinuni.cz i jeho internetovou podobu. UNI_presskit

 
Pravidelně pořádáme dva festivaly ročně:

Boskovice – festival pro židovskou čtvrť
Tato čtyřdenní přehlídka hudby v širokém žánrovém spektru, divadel, filmových projekcí, výstav a dalších akcí probíhá v celém městě, například v amfiteátru letního kina, v synagoze, na hradě, v městském kině, v muzeu a na dalších místech. Festival se koná od roku 1993 vždy v polovině července v Boskovicích.

Festival Alternativa
Jeden z největších festivalů k alternativní a experimentální hudby u nás. Probíhá pravidelně od roku 1993 v Praze, v posledních letech většinou v listopadu.
 
Od roku 1997 provozujeme čítárnu a knihovnu, čímž navazujeme na činnost Dokumentačního střediska, které bylo jedním z klubů sdružení. Během let se podařilo shromáždit rozsáhlé fondy, které obsahují kromě periodik, knih, katalogů a dalších materiálů z oblasti kultury i lokální periodika, fanziny nejrůznějšího zaměření apod. Po získání větších prostorů v Jindřišské ulici jsme tyto fondy zpřístupnili členům i dalším zájemcům, tím že jsme zde zřídili knihovnu a čítárnu, kterou využíváme i pro pravidelné podvečerní pořady (poslechové pořady Úterní ÚNIky, besedy s videoprojekcemi, přednášky, autorská čtení, projekce 16mm filmů …), pořádání výstav a tiskových konferencí spřízněných organizací.
Ke konci roku 2018 Čítárna v Jindřišské ulici skončila a v tuhle chvíli spolu s majitelem objektu pracujeme na přípravě nového prostoru a to v Husitské 22, Praha 3. Těšíme se na setkání v nové Čítárně v druhé půli roku 2020.

 

 


Od února 2004 jsme provozovatelem vlastní scény Kaštan v Praze 6. Tato budova s bohatou a pohnutou historií je kulturním centrem Břevnova a nabízí koncerty hudby různých žánrů, divadelní představení a filmové projekce pro děti i dospělé, besedy, přednášky... Pravidelnými akcemi jsou hudební festivaly Jazzznění, Bluesnění, Festival osamělých písničkářů či Festival jednoho nástroje.  
Nabídku kaštanu doplňuje Ateliér Kaštan, kde probíhají výtvarné kurzy pro děti, studenty, dospělé, seniory i rodiče s dětmi, včetně přípravy k talentovým zkouškám. Prostory v přízemí patří Popmuseu, které se zaměřuje na českou a slovenskou populární hudbu a sběr věcných, zvukových, písemných, obrazových a audiovizuálních archiválií. V suterénu můžete navštívit nekuřáckou Kavárnu Únikkterá nabízí nejen dobrou kávu, výborné pivo a víno, originální nebo domácí alko či nealko nápoje. 

Od roku 1987 bylo samozřejmě aktivit sdružení Unijazz mnohem více, ať už dlouhodobějších nebo nárazových. Třeba Cesta k dobré věci, Žlutá ponorka a další, ale jednou z nejvýznamějších byla jistě přehlídka Babí léto v psychiatrické léčebně Bohnice. Tu pořádal Unijazz od roku 1990 v rámci Týdnů pro duševní až do roku 2009, a potěšující je, že od 21. ročníku ji pravidlně organizuje sama léčebna. Kromě koncertů a divadelních představení, nabízí vždy také výtvarné dílny, výstavy, pořady pro děti, psychohrátky a další akce a účastnili se jí jak zdraví tak i handicapovaní účinkující i diváci.
 
Členové sdružení Unijazz nepocházejí jen z Prahy, kde je centrum sdružení, ale z celé republiky. Proto (a také v souladu se stanovami) se jednou za rok scházíme na Shromáždění členů, které se v posledních letech uskutečňuje na různých místech obvykle mimo Prahu a ve spolupráci s místními kluby či členy Unijazzu. Shromáždění účastníkům slouží k získávání informací souvisejících s kulturní činností z právní a ekonomické oblasti, i ke koordinaci pořádaných kulturních akcí v jednotlivých místech. Shromáždění svoláváme obvykle v červnu a vždy je spojeno se zajímavým kulturním programem.
Kromě shromáždění je základním informačním pojítkem mezi členy a „centrem“ Zpravodaj sdružení. Jeho obsahem jsou příspěvky týkající se členských záležitostí, aktuální informace, případně rady z oblasti právní či ekonomické prospěšné pro kulturní aktivity, apod. Členové sdružení jej mohou využít pro zveřejnění svých názorů a propagaci akcí, které pořádají. Rozesíláme jej všem členům společně s magazínem UNI. 

Členem sdružení Unijazz se může stát každý, kdo zaplatí členský příspěvek, který činí minimálně 700,- Kč ročně. Členství zaručuje různé výhody, jejichž aktuální výčet naleznete zde.
Máte-li zájem o členství, kontaktujte nás na adrese uni@unijazz.cz.
Předplatné magazínu UNI si můžete objednat zde.

 

Aktuální sestavu výboru a revizní komise najdete vždy v zápise z posledního řádného shromáždění členů:

Zápis z řádného shromáždění členů v květnu 2022: zdepříloha
Zápis z řádného shromáždění členů v květnu 2021: 
zde
Zápis z řádného shromáždění členů v květnu 2020: 
zde
Zápis z řádného shromáždění členů v květnu 2019: 
zdepříloha
Zápis z mimořádného shromáždění členů v březnu 2019:
 zde, příloha č.1, příloha č.2, příloha č.3, příloha č.4
Zápis z mimořádného shromáždění členů v listopadu 2018: zdepříloha č.1
Zápis z řádného shromáždění členů v květnu 2018: 
zde

Zápis z řádného shromáždění členů v květnu 2017: 
zde
Zápis z řádného shromáždění členů v červnu 2016: zde
Zápis z řádného shromáždění členů v květnu 2015: zde

Zápis z mimořádného shromáždění členů v lednu 2015: zde

Zápis z řádného shromáždění členů v květnu 2014: zde


 

Výroční zpráva sdružení za rok 2021 k nahlédnutí zde
Výroční zpráva sdružení za rok 2020 k nahlédnutí zde

Výroční zpráva sdružení za rok 2019 k nahlédnutí zde

Výroční zpráva sdružení za rok 2018 k nahlédnutí 
zde
Výroční zpráva sdružení za rok 2017 k nahlédnutí zde
Výroční zpráva sdružení za rok 2016 k nahlédnutí zde
Výroční zpráva sdružení za rok 2015 k nahlédnutí zde
Výroční zpráva sdružení za rok 2014 k nahlédnutí zde
Výroční zpráva sdružení za rok 2013 k nahlédnutí zde
Výroční zpráva sdružení za rok 2012 k nahlédnutí zde
Výroční zpráva sdružení za rok 2011 k nahlédnutí zde
Výroční zpráva sdružení za rok 2010 k nahlédnutí zde


Nejnovější komentáře


Vstoupit do diskuze