Obrazy Pavla Růta v projektu Urbo kune

  • 25.11.2015

Výstava představuje experimentální projekt studentů architektury, kteří vytvořili paralelní membránové město Urbo Kune (v esperantu „společné město“). Vernisáž je ve čtvrtek 26. 11. v 19.00.  
Součástí výstavy jsou i obrazy od malíře, grafika a ilustrátora Pavla Růta (autora interiéru kavárny Únik v Kaštanu), inspirované tímto fiktivním městem. Rozměrná plátna budou paralelně vystavena s rozloženým urbanistickým modelem.