30 let od represe režimu proti Jazzové sekci

  • 2.9.2016

Dnes je to 30 let, co vyvrcholily represe státních orgánů vůči Jazzové sekci a pět jejích aktivistů bylo uvězněno.
V sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století fungovalo v Československu několik významných svobodomyslných nezávislých proudů (Charta 77, underground aj.) a právě Jazzová sekce zaujímala důležité místo v širokém spektru kultury. Její festivaly Pražské jazzové dny zásadním